Απο το Περιοδικό Ραδιοτηλεπικοινωνίες "Μάιος 2012"