Πρόεδρος Λίνκολν 2...

Κυκλοφορεί απο τα τέλη του 2013 ο νέος Πρόεδρος Λίνκολν 2 για τα 10 και 11 μέτρα....

AM/CW: 12 W
FM: 28 W
SSB: 31 W