Πολύ "τσίου-τσίου" τα πουλάκια!!!!

Και εκεί που όλα δούλευαν ρολόι (έτσι έλεγαν) στην ΕΕΡ, ξαφνικά!!!!!
.... οι συνδρομές (λένε κάτι πουλάκια) δεν επαρκούν για να καλύψουν τα έξοδα!!!!
.... κάποιοι επαναλήπτες (λένε τα πουλάκια) δέν λαλάνε!!!!
.... ενα νέο καταστατικό που είχαν υποσχεθεί, ακόμα το περιμένουν (ξαναλένε τα πουλάκια)...
.... και πολύ "τσίου-τσιου" τα πουλάκια ρε παιδάκι μου σου λέω, αλλά ......  ποιος τα ακούει!!!!
στο κλ@σιμο τα έχουν τα πουλάκια εκεί στη ΕΕΡ.....
..... κλ@σιμο εσείς...... χέσιμο εμείς (λένε τώρα τα πουλάκια!!!)
και που να βγουν στην φόρα τα "άλλα"..... τα "περίεργα".....
μετά να δεις τι χέσιμο έχει να πέσει!!!!!
το ψέμα έχει κοντά ποδάρια..... λέει μιά παροιμία!!!!