Επικοινωνίες Έκτακτης Ανάγκης (για τους σεισμούς Νεπάλ και Χιλής)

Ανακοινωση της RSF HELLAS
http://www.sz1rsf.org/2015/04/blog-post_27.html

ΠΡΟΣΟΧΗ

Λόγο των φυσικών καταστροφών σε Χιλή και Νεπάλ, γίνεται χρήση των συχνοτήτων :
 

Χιλή:  
7.050,  14.250,   3.738 kHz
 

Νεπάλ:   
14.205,  14.204,  14.210,  14.215,  14.310,  7.100,  18.160,  21.360 kHz