Περιοδικό SV-QRP

Προς τα τέλη Φεβρουαρίου ο Αλέξανδρος Καρπαθίου SV8CYR, αποφάσισε να πραγματοποιήσει άλλη μια από τις ιδέες του.
Ένα ολιγοσέλιδο διαδικτυακό τεχνικό δελτίο-περιοδικό κυρίως για ραδιοερασιτεχνικά θέματα πού σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με το QRP.
Το περιοδικό ονομάζεται SV-QRP και έχει ήδη κυκλοφορήσει 3 μηνιαία τεύχη. Του εύχομαι να τα…. χιλιάσει!!!!

http://aegeandxgroup.gr/sv-qrp/Home.php