Επόμενη εξέταση για την απόκτηση Πιστοποιητικού Χειριστή Ραδιοερασιτεχνικής Υπηρεσίας (Κύπρος)

8/6/2015

Το τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων έχει ανακοινώσει ότι η επόμενη ραδιοερασιτεχνική εξέταση για την απόκτηση Πιστοποιητικού Χειριστή Ραδιοερασιτεχνικής Υπηρεσίας (Amateur Radio Operator Certificate) θα διεξαχθεί την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου 2015, από τις 10:00 έως τις 12:00.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση μέχρι την Παρασκευή 21 Αυγούστου 2015, καταβάλλοντας το σχετικό τέλος εξετάσεων που προνοείται στους περί Ραδιοεπικοινωνιών (Τέλη) Κανονισμούς του 2004 μέχρι 2012 και ανέρχεται στα €30,00 ΕΥΡΩ.
Τα έντυπα αιτήσεων είναι διαθέσιμα από την ιστοσελίδα του ΟΡΚ (βλέπε πιο κάτω), ή από τα γραφεία του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών , ή την ιστοσελίδα τους http://www.mcw.gov.cy/dec

Οι αιτήσεις θα πρέπει να αποσταλούν στην πιο κάτω διεύθυνση:

Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών
Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων
Λεωφ. Στροβόλου 286,
Στρόβολος, Λευκωσία
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Ταχ. Θυρ. 24647, 1302 Λευκωσία
Τηλ.: 22814841 / 46 / 72
Fax: 22321925

(πηγή: http://www.cyhams.org/)