Αποτελέσματα Aegean Contest 2014

 Στο 5-9 report του Μαΐου υπάρχουν τα αποτελέσματα του Aegean Contest 2014.
στον παρακάτω σύνδεσμο θα βρείτε το τεύχος του Μαΐου....

http://www.5-9report.gr/ έκδοση Μαΐου 2015