Προβλήματα σε Αναμεταδότες απο πτώση κεραυνού

Η Ένωση Ραδιοερασιτεχνών Ιωαννίνων (ΕΡΙ) ενημερώνει τα μέλη της οτι απο τις 24-11-15 μετά απο πτώση κεραυνού προξενήθηκε βλάβη σε Υ/Σ της ΔΕΗ ο οποίος ηλεκτροδοτεί τους αναμεταδότες RU- 438.775 & R7.
Λόγω της βλάβης το RU παραμένει εκτός λειτουργίας και το R7 λειτουργεί με συσσωρευτή.
Στις 26-11-15 (13:00) ο SV6JHA έθεσε σε λειτουργία το RU- 438.650 Τ88.5 για Local χρήση.
Παρακαλούμε για την χρήση του R7 για έκτακτη ανάγκη ή για σύντομη κλήση.

Πηγή: Ε.Ρ.Ι.