Δημήτρης Τζελατίδης SV1RL... SK

Ανακοίνωση της Ε.Ε.Ρ....
Μετά λύπης μας ανακοινώνουμε ότι ο αγαπητός συνάδελφος και φίλος Δημήτρης Τζελατίδης SV1RL δεν είναι πια ανάμεσά μας.
Ο Δημήτρης ήταν μέλος της Ε.Ε.Ρ. από το 1982.
Από το 1987 έως το 1993 ήταν Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ενώ στη διετία 1998-1999 κατείχε τη θέση του Αντιπροέδρου.
Από το 1987 έως το 2005 περίπου ήταν ο εκπρόσωπός μας στην IARU R1 και είχε συμμετάσχει ενεργά σε πολλά συνέδριά της.
Πρόσφατα μάλιστα παρέδωσε στη Γραμματεία το πλήρες αρχείο του από την εποχή εκείνη.
Ο Δημήτρης ήταν ενεργό μέλος της Ε.Ε.Ρ., δεν έλειψε σχεδόν από καμία Γενική Συνέλευση, απ’ όσο γνωρίζουμε, και πάντα ήταν πρόθυμος να μοιραστεί τις γνώσεις και την εμπειρία του.
Είναι σίγουρο ότι θα λείψει σε όλους εμάς, που τον γνωρίζαμε και τον εκτιμούσαμε ιδιαίτερα.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ε.Ρ αποφάσισε αντί στεφάνου να καταθέσει στη μνήμη του το ποσό των 100 ευρώ στο Χαμόγελο του Παιδιού.

(πηγή: Ε.Ε.Ρ.)