3ο Βαλκανικό HF Contest

Το 3ο Βαλκανικό HF Contest είναι γεγονός, μας αφορά άμεσα και απαιτεί την υποστήριξη και τη συμμετοχή όσων περισσότερων από εμάς.
Κάθε χρόνο, το Balkan HF Contest διοργανώνεται και από διαφορετική εθνική ένωση, μίας εκ των Βαλκανικών χωρών.
Φετινός διοργανωτής ειναι η FRR.
Ο Διαγωνισμός θα γίνει στις 14 Φεβρουαρίου 2016 από τις 1200z έως τις 1800z.
Αναλυτικά οι κανονισμοί του 3ου Βαλκανικού HF Contest απο την ιστοσελίδα της ΕΕΡ.