Η Ε.Ε.Ρ. Διοργανώνει σεμινάριο για Δορυφορικές Επικοινωνίες

 
Πηγή: www.raag.org