Σεισμός στην Ταϊβάν...

Λόγω του σεισμού στην ΤΑΪΒΑΝ παρακαλούνται οι συνάδελφοι να μην χρησιμοποιούν τις συχνότητες 7.060 MHz 7.050MHz και 3.560 MHz.
Ακολουθεί η ανακοίνωση της IARU ....

An earthquake measuring 6.4 has hit Taiwan, and caused buildings to collapse.
HARTS has received a weak voice signal from the CTARL Taiwan that asks that the following frequencies be kept clear.
HF frequencies used in Taiwan are voice: Main is 7.060 MHz with backup 7.050MHz and 3.560 MHz. Short range frequencies are on VHF and UHF.
At least four buildings have collapsed in the south of the island. Dozens of residents are reported to be trapped in the city of Tainan, those houses nearly two million people.
Tremors were felt in the capital Taipei, on the other side of the island, and aftershocks were felt.
Taiwan lies in the ‘Pacific Ring of Fire’ and in 2013, four people were killed in a 6.3-magnitude quake.
-Jim Linton VK3PC, IARU Chairman Disaster Communications Committee.

Πηγή: http://www.iaru-r1.org/