ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ DMR

Τι είναι το DMR;
Υπάρχουν ψηφιακοί Ραδιοερασιτεχνικοί επαναλήπτες DMR και σε ποιους φορείς ανήκουν;
Σε ποιες συχνότητες λειτουργούν;
Είναι αυτοί οι επαναλήπτες συνδεμένοι στο Παγκόσμιο δίκτυο;
Τι είναι τα λεγόμενα Time Slots;
Τι είναι τα λεγόμενα Talk Groups & Digital Contacts;

Στην ιστοσελίδα http://www.digitalmode.gr μπορείτε να ενημερωθείτε για την τεχνολογία που ακούει στο όνομα DMR απο έναν ειδικό του είδους που ακούει στο όνομα Δημήτρης Βελισσάρης SV1EDZ