Σεμινάριο με θέμα "Διάδοση στα 50 και 70 Mhz από την Αθήνα"

Η ΕΕΡ προσκαλεί τα μέλη της σε σεμινάριο με θέμα "Διάδοση στα 50 και 70 Mhz από την Αθήνα" που θα διεξαχθεί στις 17 Απριλίου 2016 ημέρα Κυριακή και ώρα 11:00 στα εντευκτήρια της από τον συνάδελφο SV1DH Δρ. Κωστα Φιμερέλη.
Οι ενδιαφερόμενοι για να το παρακολουθήσουν θα πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή στο raag-hq@raag.org ή στην Γραμματεία της ΕΕΡ.